Επαφή
Υπεύθυνη κρατήσεων: Άννα Παπαδέλα
Αδάμαντας
Mήλος
Κυκλάδες
84800

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22870 22037
Fax 22870 23796
Κινητό 6932 772317